ЗВІТ середньої загальноосвітньої школи№121 м. Києва про роботу в 2016-2017н.р.

1.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Середня загальноосвітня школа №121 розташована в Солом’янському районі м. Києва по вулиці Каменярів, 32.

Будівля школи є чотириповерховою (один поверх –цокольний) з підвалом. Школа (основна частина) введена у експлуатацію у 1936 році, прибудова – у 1957 році. Стан приміщень задовільний, щорічно перед початком нового навчального року проводиться косметичний ремонт.

Школа налічує – 11 класів, з них у початковій школі – 4, у старшій школі –7. Школа працює за кабінетною системою. Для фізичного розвитку учнів обладнано спортивний зал та спортивний майданчик. В школі також працюють медичний кабінет, бібліотека, методичний кабінет. Для поліпшення методичного забезпечення кабінетів, оформлення, покращання санітарного стану та естетичного вигляду щорічно розробляється:

план підготовки школи до нового навчального року,

перспективні плани оснащення кабінетів.

Розроблено перспективний план розвитку на 2015-2020роки.

Матеріальна забезпеченість школи основні засоби – задовільна. Частково забезпечені приладами, препаратами, реактивами кабінети хімії, біології, математики, початкової школи, обслуговуючої праці.

Навчання відбувається за трьома ступенями:

І ступінь – початкова школа. З першого класу введено вивчення англійської мови.

ІІ ступінь – основна школа. Поглиблення знань учнів з окремих предметів здійснюється за рахунок додаткових годин з варіативної складової навчальних планів та факультативних занять, вивчення українознавства.

ІІІ ступінь – старша школа(універсальний профіль).

Школа діє на підставі Статуту, який затверджено наказом Солом’янського РУО м. Києва за №552 від 31.10.2012 р. і пройшов державну реєстрацію 26.11.2012р. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до річного плану роботи школи, який затверджено педагогічною радою, протокол №1 від 31.08.2012р. Педагогічний колектив працював за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, і реалізовував навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Відповідно до Плану проведення атестаційної експертизи у жовтні 2016 року було проведено атестаційну експертизу закладу. Атестаційна експертиза сзш №121 м.Києва показала, що директор Даценко Л.В. відповідає займаній посаді, а результативність освітньої діяльності школи відповідає достатньому рівню.

Педагогічний колектив школи складається з 23 педагогічного працівника, з них: основних працівників - 20 особи, у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років - 1 особа, за сумісництвом-2. Мають повну вищу освіту – 23. Мають вищу кваліфікаційну категорію 15 вчителів, першу кваліфікаційну категорію - 3, другу кваліфікаційну категорію – 1, кваліфікаційну категорію “спеціаліст” - 1 ; мають звання “Вчитель-методист” - 5 чол. (Даценко Л.В., Гурська Г.К., Клименко С.К., Шмаглій В.В., Плахотнюк В.П. ), звання ”Старший вчитель ”- 6 осіб (Герасимова Л.І., Шпак Н.М., Галат Л.І., Давиденко О.І., Міхеєва О.Ю., Григорова Н.Ю.), 7 учителів нагороджені знаком “Відмінник освіти України”; Орденом Трудової слави ІІІ ст. нагороджена Гурська Г.К. Вчителів пенсійного віку - 8 ( Гурська Г.К., Герасимова Л.І., Клименко С.К., Шпак Н.М., Ніколаєнко А.В., Даценко Л.В., Плахотнюк В.П., Міхеєва О.Ю.)

Школа укомплектована педагогічними кадрами. Вакансій педагогічних та технічних працівників немає.

Відповідно до Законів України „Про працю”, „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух” в школі розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці. Оформлено акти готовності роботи школи та кабінетів до нового навчального року, розроблено заходи щодо поліпшення стану безпеки, розроблено посадові інструкції для працівників школи, інструкції з поведінки учнів на дорозі, в школі, призначено відповідального за дотримання протипожежного режиму, за стан електрогосподарства завгоспа Максюк А.А. Усі обов’язки робітників щодо виконання Закону „Про охорону праці” та дотримання техніки безпеки регламентує наказ „Про організацію охорони праці в школі” , ведеться журнал проведення вступного інструктажу та інструктажів з питань ОП. В наявності план евакуації школи, проведено медичний огляд працівників школи. Наявний стенд з протипожежної безпеки, кабінет з ОБЖ та куточок з ОП. Вимоги з ТБ виконуються.

2.Завдання і проблеми, над якими працював заклад

Усю роботу школи направлено на впровадження та реалізацію Законів України „Про загальну середню освіту”, „Про освіту”, „Про мови в Україні”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, на впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Педагогічний колектив школи працює над вдосконаленням системи навчально-виховної роботи, знаходиться у процесі пошуку нових форм і методів реалізації основних напрямків своєї діяльності з теми: «Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах модернізації навчально - виховного процесу».

Протягом року були підготовлені та проведені такі педради:

1.Підсумки роботи педагогічного колективу за 2015 – 2016 навчальний рік 2.Обговорення й затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2016– 2017 н.р.3.Оцінювання учнів 1,2,5 класів та факультативів4.Організація гарячого харчування учнів.5.Про проведення навчальної практики та навчальних екскурсій Серпень
1. Модернізація навчально-виховного процесу шляхом створення гуманної. демократичної атмосфери в шкоді як основи розвитку і самореалізації особистості. Листопад
1.Формування компетентного учня шляхом креативного підходу до правового виховання.Січень
1.Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу2.Про підсумки атестації учителів в 2016-2017н.р.3.Про організацію ДПА в 4,9 і 11 класахберезень
1.Про результативність участі учнів в І і ІІ турах шкільних олімпіад, учнів в МАН, у творчих конкурсах, змаганнях.2.Про закінчення учнями 4 класу школи І ступеня і переведення до наступних класів3.Про переведення учнів 1-3 класів до наступних класів.4.Про переведення учнів 5-8, 10 класів до наступних класів 5.Про нагородження учнів 5-8, 10 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»6. Про визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання в 10 класітравень
1.Про закінчення учнями 9 і 11 класів 2016/2017н.р. і випуск зі школи 2.Погодження робочого навчального плануЧервень

3.Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживались закладом з метою повернення їх до навчання

На 01.09.2016 р. у школі налічувалось в 11класах 230 учні, закінчили навчання 229 учнів, у початковій школі – 107 учнів (4 класи) , в основній школі –94 учнів (5 класів), у старшій школі – 28учнів (2 класи).

У школі створені умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Мікрорайон школи охоплює закріплену територію приватного сектору мікрорайону „Совки”. Списки дітей складено шляхом опитування мешканців мікрорайону, виявлення дітей шкільного віку та на підставі списків ради самоврядування м-ну Совки, дитячого садка № 313.

Учителі школи проводять роботу в мікрорайоні. Систематично здійснюють контроль за всеобучем дітей шкільного віку, надають допомогу у вирішенні складних питань сімейного виховання. За потребою організовуються консультації шкільного психолога та лікаря.

Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти, немає.

У школі розроблено заходищодо вдосконалення контролю за навчанням і вихованням учнів, залучення їх до навчання та виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 в закладах освіти. Класні керівники контролюють відвідування учнями навчальних занять протягом дня на кожному уроці та з’ясовують причини відсутності учнів, встановлюють їх місцеперебування, інформують батьків або осіб, що їх замінюють, про кожний випадок відсутності учнів на уроках, аналізують причини пропусків учнями уроків без поважних причин, залучають до цієї роботи шкільного психолога, який у разі міжособистісних конфліктів з учнівським або педагогічним колективами надає психологічну допомогу. Адміністрація школи залучає до роботи щодо повернення учнів до навчання службу у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію. На педагогічних радах , засіданнях батьківських комітетів розглядаються питання про стан відвідування учнями навчальних занять та ефективність заходів щодо запобігання пропусків уроків без поважних причин (за результатами семестрів і навчального року). Щомісячно надаємо інформацію до районного управління освіти про учнів, які не приступили до навчання та тривалий час не відвідують заняття без поважних причин.

4. Науково - методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови МО та досвідчені вчителі. Протягом навчального року на засіданнях методичної ради розглянуті й обговорені питання організації і проведення тематичного і підсумкового контролю за навчальною діяльністю учнів, проведенням шкільних олімпіад, доцільності проведення відкритих уроків, роботою з обдарованими дітьми, участю їх у роботі МАН.

Центром науково-методичної роботи в школі є методичний кабінет. Тут зібрані різноманітні матеріали з досвіду роботи педагогів, методичні рекомендації для вчителів.

Вся методична робота проводилась систематично: засідання методичних об’єднань, творчі майстерні педагогів, психологічні семінари, проводились тижні творчості вчителів (відкриті уроки та позакласні заходи, творчі звіти), в цьому навчальному році вчителі більш широко використовували можливості технічних засобів навчання: готували цікаві уроки-презентації з використанням інтерактивної дошки.

Традиційними стали в школі читацькі і науково-практичні конференції, тижні педагогічної майстерності, виставки творчих робіт, круглі столи, оперативні наради.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. Атестація проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” (ст.54), її мета – активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, а також відповідності за результатами навчання й виховання. Вся робота в школі здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя шляхом проведення контрольних робіт, тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, учнів. В ході проведення атестації члени атестаційної комісії відвідують уроки, позакласні бесіди, проводять співбесіди з учителями, що атестуються. Робота вчителя вивчається за такими критеріями: підготовка та проведення уроків; участь у методичній роботі; участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів; виховна робота; стиль стосунків з учнями, батьками та членами колективу; робота з документацією; знання нормативних документів; організація роботи з самоосвіти; якість знань учнів тощо.

За період атестації в школі було проведено 4 засідання атестаційної комісії, де обговорювалися такі питання:

1. Вивчення нового Положення про атестацію, обговорення та затвердження списку вчителів, що підлягають атестації.

2. Творчі звіти вчителів.

3. Попереднє обговорення підсумків атестації і ознайомлення з характеристиками вчителів, що атестуються.

4.Затвердження характеристик, обговорення кандидатур на нагородження за підсумками атестації.

В ході атестації проводилися творчі звіти вчителів за схемою, яка дала можливість простежити роботу вчителя під час атестації, а саме:

дані про вчителя;

відомості про курсову перепідготовку;

розробка вчителем методичних розробок;

прочитані лекції, доповіді, виступи на педрадах;

пропозиції вчителя, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі;

робота вчителя по оформленню навчального кабінету;

проблема, над якою працює вчитель, що атестується;

якість знань учнів, яких навчає вчитель.

Перед узагальненням досвіду роботи кожного вчителя, який атестується, заступником директора з навчально-виховної роботи готуються матеріали для підсумкового засідання комісії, для голосування та характеристики по атестації, з якими ознайомлюється вчитель. На засіданні педагогічної ради, що відбулося у березні 2017 р., вчителі, що атестуються, представили звіти-портфоліо про результати та досягнення своєї педагогічної роботи. На педагогічній раді було проаналізовано роботу вчителів з обдарованими учнями.

По завершенні атестації до районного управління освіти були подані характеристики на вчителів, що атестувалися на відповідність вищій кваліфікаційній категорії, атестаційні листи на них та цифровий звіт. У цьому навчальному році пройшли атестацію вчителі: Гурська Г.К. була атестована на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вчитель-методист», Міхеєва О.Ю.- на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель», Рибак Д.Л. - на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», педпрацівник Нечет С.М. атестувалася як психолог на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», як соціальний педагог - на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

Підвищення фахового рівня колективу є неможливим без підвищення кваліфікації педагогічних працівників: в школі не порушується графік курсової перепідготовки. Крім проходження курсів при КМПУ ім. Б. Грінченка, учителі школи одержують кваліфіковану допомогу в методичних комісіях, де вирішуються найактуальніші питання навчання й виховання учнів. Проводяться відкриті уроки, семінари-практикуми, круглі столи з метою обміну досвідом. У цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченкатаківчителі школи: Даценко Л.В., Галат Л.І., Давиденко О.І., Гурська Г.К., Клименко С.К., Рибак Д.Л., Нечет С.М.

Протягом навчального року у школі працювали такі методичні об¢єднання вчителів: МО вчителів початкової школи (керівник Міхеєва О.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Герасимова Л.І., вчитель вищої категорії, старший вчитель), МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Клименко С.К., вчитель вищої категорії, вчитель-методист) та МО класних керівників (керівник Григорова Н.Ю., вчитель вищої категорії, старший вчитель). Основний зміст методичної роботи включав такі напрямки:

створення умов для вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників ;

аналіз стану викладання навчальних предметів ;

організація якісного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами;

організація роботи методичних об’єднань;

проведення методичних заходів.

Вчителі школи систематично беруть участь у роботі районних семінарів, конференцій та різних заходах з підвищення фахового рівня.

Вирішувати складні освітянські проблеми можуть тільки творчі вчителі. Вони продумують нестандартні форми роботи, застосовують прийоми індивідуального і диференційованого навчання. Намагаються будувати навчальний процес на основі співробітництва. Позитивно позначається на знаннях учнів впровадження елементів розвиваючого навчання.

У 2016-2017 н.р. з метою використання інноваційних технологій та вивчення передового педагогічного досвіду педагогічними працівниками сзш №121 в школі було запроваджено проведення постійнодіючого семінару "Сучасний урок: традиції та інновації". У цьому навчальному році проведено заняття за темами: «Інноваційні методи, засоби та форми навчання», «Особливості застосування проектних технологій в навчально-виховному процесі».

На уроках вчителі школи використовують такі інноваційні педагогічні технології:

·Інтерактивні методи навчання, коли учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання на уроці («круглий стіл», уроки-дискусії, уроки-презентації, уроки-семінари, уроки-конференції, заочні уроки-екскурсії та уроки-подорожі);

·Мультимедійні технології (створенням уроків-презентацій, використання електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, мультимедійних розробок уроків, тестів, різнорівневих завдань, дослідів);

·Ігрові технології навчання (навчальні ігри на уроках: рольові, сюжетні, розвиваючі, ігри-змагання);

·Застосування проблемного навчання на уроках (створення і обговорення проблемної ситуації, визначення та аналіз даних для вирішення даної проблеми, визначення причинно-наслідкових зв’язків, формулювання висновків);

·Дистанційне навчання (під час карантину вчителі готують завдання для учнів та викладають на сайті школи, учень має можливість поставити вчителю питання й отримати відповідь через Інтернет).

Здійснюється впровадження елементів «Ейдетики» в початкових класах на уроках літературного читання, української мови та математики (запам’ятовування віршів, чисел, певних мовних правил за допомогою уяви, кінетичної пам’яті, логічних скорочень, піктограм, методу «зачіпки»). Вчителі Шайда А.В., Міхеєва О.Ю., Гусейнова О.М., Остапчук Г.П.

Проектна діяльність у навчально-виховному процесі:

·навчально-дослідницький проект «Історія рідного краю» (вивчення історії селища Совки та його мешканців, історія школи, церкви, історії пам’ятника загиблим воїнам). Вчитель історії Шпак Н.М.;

·інформаційні проекти «Мандрівка містами України», «Визначні вчені-натуралісти». Вчитель георафії Григорова Н.Ю.;

·навчально-дослідницький проект з хімії «Наше довкілля». Вчитель хімії та основ здоров’я Клименко С.К.

·творчі проекти на уроках української та російської мови, української та зарубіжної літератури: «Віртуальний портрет письменника», «Я - герой художнього твору», «Я - художник», «Я - актор», «Музичний супровід до ліричного твору»; мультимедійно-інформаційний супровід до уроків за творчістю письменників та вивченню художніх творів. Вчителі Герасимова Л.І., Плахотнюк В.П., Галат Л.І.;

·виховний загальношкільний проект «Ми - українці, ми - патріоти» (проведення позакласних виховних тематичних заходів, лінійки-реквієма до Дня гідності і примирення, літературно-музичних композицій, свят, виставок стіннівок).

·технологічний проект з майстер-класом «В’язана іграшка» для учнів 5-11 кл. (майстер-класи майстрині Залюбовської Вероніки з в’язання гачком, практичне навчання учнів виготовленню іграшок), проект «Виготовлення ляльки-мотанки» для 5-6 кл. Вчитель Давиденко О.І.

У 2-4 класах з 2016-2017 н.р. відповідно до навчального плану школи розпочато викладання навчального курсу за вибором «Каліграфія з елементами зв’язного мовлення».Адміністрацією школи, психологом школи та класоводами було проведено співбесіди, спостереження, анкетування з учнями 1-4 класів щодо розвитку зв’язногомовлення. Адміністрацією школи здійснювалося відвідування уроків вчителів початкових класів Міхеєвої О.Ю., Гусейнової О.М., Шайди А.А., Остапчук Г.П.

У 2016-2017н.р. було продовжено вивчення освітньої програми «Абетка харчування» та інтегровано з предметом «Основи здоров’я» у 1-4 класах. Освітня програма «Абетка харчування» запроваджена в школі відповідно до Листа Міністерства освіти і науки № 14/18-г-276 від 07.06.2010р. Програма вивчається у школі другий рік. Головною метою даної програми є формування первинних знань та навичок з основ здорового способу харчування як способу збереження і зміцнення здоров’я, навчання учнів 1-4 кл. в ігровій формі правилам поводження за столом. Учні безкоштовно забезпечені затвердженими відповідними підручниками та спеціальними добре структурованими зошитами. Викладають курс вчителі початкових класів, вони забезпечені навчально-методичними посібниками, де визначено основні поняття, інформація для уроку, є дидактичний матеріал у вигляді демонстраційних карток для ігор на уроках.

5.Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, доцільність їх створення та результативність діяльності. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо)

Одним із головних завдань школи є активізація особистісного розвитку учня, його творчих здібностей. В школі проводяться шкільні олімпіади з предметів та МАН. Учні беруть участь у районних олімпіадах, секціях МАН, конкурсах.

Вчителі школи протягом року проводять роботу з обдарованими учнями, готують їх до районних предметних конкурсів з базових дисциплін.

Учні школи брали активну участь в шкільних предметних олімпіадах, переможцями стали такі учні: на олімпіаді з української мови та літератури- ІІІ місце посіла Кухаренко Людмила, 10 клас (вчитель Галат Л.І.), на олімпіаді з образотворчого мистецтва - І місце посіла Козловська Наталія, 9 клас, (вчитель Давиденко О.І.), на олімпіаді із зарубіжної літератури - ІІІ місце посіла Чупира Олександра, 9 клас (вч. Плахотнюк В.П.)

В цьому навчальному році школа в школі було проведено конкурси-захисти науково-дослідницьких учнівських робіт з математики, історії України та хімії. Учні, що перемогли на шкільному етапі, представили свої роботи на районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук “Дослідник” в кількох секціях. Так у 2016-2017 н.р. посіли призові місця такі учні нашої школи:

І місце - хімія довкілля Козловська Наталія, 9 клас, (вчитель Клименко С.К.)

І місце - історія Кухаренко Людмила, 10 клас, (вчитель Шпак Н.М.)

І місце - історія Пазенко Вікторія, 11 клас (вчитель Шпак Н.М.)

ІІ місце - математика Пазенко Вікторія, 11 клас (вчитель Гурська Г.К.)

ІІІ місце - математика Пономарьова Анна, 9 клас (вчитель Гурська Г.К.)

Учениця Кухаренко Людмила, 10 клас, (вчитель Шпак Н.М.) на міському конкурсі МАН отримала грамоту.

Учні школи брали участь у предметних конкурсах. Команда гуртківців посіла ІІ місце у міському конкурсі з технічного конструювання «У місті Фантазерську» та І місце у районному конкурсі з технічного моделювання «Весняний подарунок» (керівник гуртка „Початкове технічне моделювання” Міхеєва О.Ю.).

Члени шкільного гуртка «Хортинг» беруть активну участь у спортивних змаганнях різних рівнів та отримують нагороди. Так, Синєшев Кирил (11 клас), Шевель Ольга (8 клас), Якименко Богдана (8 клас), Бондаренко Дмитро (10 клас), Бондаренко Євген (5 клас), Яцун Олексій (10 клас) стали призерами на змаганнях Київської обл., міста Києва, Європи, світу (керівник гуртка Петренко Б.А.)

У 2016-2017 н.р. команда юнаків старшого віку (учні 10-11 класів) посіла на Спартакіаді Солом’янського району з волейболу І місце, а на міському етапі змагань посіла почесне ІІІ місце (вчитель Шмаглій В.В.)

6.Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів

Виховання учнів у нашій школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. Учні залучаються до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, екологічної, що організовуються у позакласний час.

Вчителі нашої школи працюють над науково-методичною проблемою «Формування компетентного учня шляхом підвищення професійної майстерності учителя в умовах модернізації навчально-виховного процесу».

Для організації виховної роботи було вивчено і проаналізовано соціально-педагогічні умови діяльності школи:

- особливості мікрорайону (школа знаходиться у приватному секторі, територіально віддалена від центру і є єдиним культурно-просвітницьким центром мікрорайону Совки);

- контингент учнів (складено соціально-педагогічний паспорт школи, де відображено всі категорії дітей);

- матеріальну базу школи для здійснення виховної роботи.

Одним із головних чинників виховної роботи було планування. У розробленні планів роботи враховувалися: стан розвитку і вихованості учнівського колективу, вікові особливості дітей, запити та інтереси дітей, можливості школи.

План позаурочної виховної роботи був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря та традицій школи.

Основні проблеми методичної роботи у 2016/2017 н. р. :

- психолого-педагогічне вивчення учня і учнівського колективу;

- організація роботи з батьками;

- організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.

Аналіз стану виховної роботи дає підстави зробити висновок, що підбір кадрів класних керівників є вдалим. Такі класні керівники як: Григорова Н. Ю., Шпак Н. М., Герасимова Л. І., Плахотнюк В. П., Гурська Г. К., Шайда А. В., Міхеєва О. Ю., Остапчук Г.П. Гусейнова О.М. багато уваги приділяли своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, зміцненню контактів з батьками, взаємодії з учителями-предметниками. Протягом року класні керівники розширювали пізнавальний і культурний світогляд школярів, залучали дітей до цікавих позаурочних заходів, навчали організаторським здібностям.

Школа має власний сайт школи, де висвітлюються шкільні новини. У соціальних мережах «Фейсбук» і «Контакт» створено спільноти сзш №121, через які ведеться спілкування учнів, батьків та вчителів.

Наша школа працює продовжує працювати над проектом:«Ми- українці, ми – патріоти».

Мета проекту:

-сприяти вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів;

-поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

-формувати повагу до культурного та історичного минулого України , високий рівень національної, правової свідомості та самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України.

-розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо–естетичні риси;

-виховувати високі моральні якості особистості;

-створювати умови для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Кожен клас створив власний проекти, який мав патріотичне значення, а саме :

«Без калини нема України», «Козацькому роду нема переводу»,

«Моє рідне місто-Київ», «Славетні українці», «Бережи світ», « Червона книга України»,

«У людині все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і одяг, і думки»,

«Використання досягнень культури та мистецтва для пізнання природи і людей»

«Ми гідні громадяни України»,

«Зупинімось - останній є шанс: ця планета не тільки для нас»,

«Мій рідний край, моя історія жива», «Морально-духовна особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин».

Можна відзначити класного керівника 4-го класу Гусейнову О.М., яка організувала і провела з дітьми цікаві проекти:

-дослідницький проект: «Червона книга України», «Вирости квітку»;

- пізнавальний проект: «Сонячна система», «Корисні копалени»;

- інтегрований проект «Українські письменники дітям».

У реалізації основних напрямків виховної роботи значну роль відігравали традиційні шкільні заходи, до участі в яких залучалися вчителі, батьки, учні та жителі мікрорайону Совки. Всі заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному і художньо-естетичному рівні.

Це, зокрема:

- проведення Дня знань;

- святковий концерт до Дня працівника освіти;

- родинні свята „Українському роду нема переводу”;

- проведення Дня самоврядування;

- свято Масляна;

- святковий концерт до 8 Березня;

-День матері;

- літературно-музикальна композиція присвячена творчості Сергію Єсеніну;

- мітинг-реквієм до дня Перемоги;

- свято останнього дзвоника;

- святковий концерт „Маленькі патріоти великої держави”;

- випускний вечір;

- участь у благодійних акціях: „Екологічними стежками”, „Не будь байдужим”, „Бійцям АТО на добру згадку”, „Подаруй хвилинку щастя”.

Були проведені:

- Новорічні свята: „Святий Миколай до нас завітай” (1,2 кл.), „Попелюшка навпаки” (3кл.), „Дванадцять місяців” (5кл.), „Червона шапочка” (6кл.), „Ріпка”(7кл.).

- виставка дитячих малюнків та газет до Дня вчителя, „Увага! Діти на дорозі”, „Я – інспектор ДАІ”, „ Україна – єдина країна”, „Герої не вмирають”;

- випуск шкільної газети “Перерва”.

- виховні години:

„Внесок партизанського руху в боротьбі з фашизмом”, „Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’яталися”, „Жахливі часи голодомору”, „Вода – безцінне багатство, бережіть її”, „Патріотизм – потреба України й кожного українця”, „Моральний ідеал і його місце в житті людини”, „Первоцвіти під захистом”, „Свобода та особиста недоторканість громадян”, „У нашій рідній Україні – ми всі український народ ”.

Протягом року найбільша увага приділялась питанню охорони дитинства. У школі створено картотеку дітей, які потребують соціальної допомоги, призначено громадського інспектора з охорони дитинства – Григорову Н.Ю. Протягом року ці діти були під особливим контролем, вивчені умови їхнього проживання, надавалась матеріальна допомога, новорічні запрошення та подарунки.

Для підвищення ефективності виховної роботи, поліпшення дисципліни, попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у сзш № 121 розроблено план заходів щодо превентивного виховання дітей та підлітків як складова частина річного плану роботи школи.

У школі навчається 230 учнів.

- схильних до вживання наркотиків – немає.

- неблагополучних сімей – немає.

- дітей, схильних до правопорушень – немає.

Усі випадки порушень дисципліни розглядалися на засіданні Ради з профілактики правопорушень. До складу Ради входять члени педколективу, батьківського комітету та учнівської ради “Лідер”. Облік відвідування учнями школи ведеться у відповідній книзі.

Видано накази по школі:

- план заходів щодо профілактики правопорушень;

- заборона тютюнокуріння;

- про створення Ради профілактики з питань профілактичної роботи щодо превентивного виховання учнів;

- про посилення контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів;

- про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять;

Питання профілактики і попередження правопорушень розглядалися на засіданнях нарад при директорові.

З цією метою:

- проведено рейди з перевірки умов проживання дітей групи „ризику” та складено акти обстеження;

- проведено батьківські збори, на яких розглядалися питання:

- виховання свідомої дисципліни;

- роль сім’ї у формуванні здорового способу життя;

- виховання чуйності і доброти;

Адміністрація школи постійно співпрацює з шкільним офіцером поліції Кулик Валерією Миколаївною, яка провела зустрічі з учнями нашої школи.

Були прочитані лекції:

- 10 головних правил безпеки для дітей (3кл.);

- відповідальність підлітків за порушення закону (6кл.);

- протидія боулінгу в дитячому середовищі (6,8кл.);

- безпечний інтернет для користувачів підліткового віку(5-10кл.);

- запобігання торгівлі людьми(9,10,11кл).

У вересні 2016 році було проведено низку рейдів щодо порушення правил продажу алкогольних та тютюнових виробів торговельною точкою, яка знаходиться біля школи. За результатами рейдів було проведено „круглий стіл” за участі адміністрації школи, представників батьківського комітету.

У бібліотеці школи оформлена постійно діюча виставка літератури „Наркоманія – загибель особистості”, „Голодомор”, „Права дитини”, „Бережи книгу”, „Здоровий спосіб життя”,

„ Шевченко живе в наших серцях”. Біля бібліотеки оформлено куточок мужності, який допомагає учням зрозуміти поєднання історичних подій – «І знову триває бій», „Герої не вмирають”, „Вічно живі герої Совок”.

Протягом навчального року учні та працівники школи передавали для потреб АТО медикаменти, продукти харчування, учнівські малюнки, листи, поробки. Учні старших класів відвідували бійців у Київському міському госпіталі.

З метою розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, зайнятості учнівської молоді в школі працюють гуртки:

- спортивний клуб “Кий” – керівник Шмаглій В.В.;

- гурток конструювання та моделювання – керівник Міхеєва О.Ю.;

- гурток „Співучі серця” – кер. Лелюх С.С.;

- театральний гурток „Радість” – кер. Шайда А.В.;

- танцювальний гурток „Колорит” – кер. Гусейнова О.М.;

- гурток англійської мови – кер. Литвин Л.К.;

- хортинг, „ Джура ” – кер. Петренко Б.А.;

- танцювальний гурток – кер. Кізіль;

- гурток „Горизонт ” – кер. Давиденко О.І.

Команда учнів 2,3,4 класів посіла 2 місце у міському конкурсі з технічного конструювання, 1 місце у районному конкурсі з моделювання.

Команда посіла на спартакіаді Солом’янського району з волейболу 1 місце та 3 місце в місті. Учні нашої школи брали участь у грі «Джура»,

Члени гуртка «Горизонт» відвідали фабрику ялинкових прикрас, пам’ятні місця Києва, хлібопекарський комплекс „КУЛИНИЧІ” , Мамаєву Слободу, зоопарк.

Згідно з планом виховної роботи проводяться виховні заходи, музикально-тематичні композиції та зустрічі .

Шпак Н.М. провела конференцію «Історія селища Совки та його мешканців»на якій були присутні:дочка Медведєвої Єфросинії Василівни, колишнього завуча,поетеса Добруцька Олена, випускниця нашої школи, яка, незважаючи на важку хворобу ДЦП, досягла висот поетичної майстерності. Друкується в національних журналах та за кордоном. Вона є гордістю та зразком для наших дітей.

Традиційно проводимо мітинг–реквієм біля пам‘ятника загиблим воїнам мікрорайону Совки. Куди приходять всі мешканці Совок і відбувається справжнє єднання поколінь.

Це-вахта пам‘яті, покладання квітів під час всіх шкільних свят, вручення квітів ветеранам.

Заходи з патріотичного виховання збирають всю школу і батьків.

Це- реквієм вшанування пам ‘яті жертв Голодомору, пам яті героїв Небесної сотні,

«Вшанування Трагедія жертв Бабиного Яру та бабиних ярів в Україні».

Школою постійно контролювалося охоплення дітей шкільного віку навчанням та відвідування учнями навчальних занять: щодня проводився аналіз відвідування учнями навчальних занять, з'ясовувалися причини відсутності дітей, підтримувалися тісні зв'язки з батьками та вживалися необхідні заходи щодо повернення дітей до занять. Раз на місяць інформація передавалася до відділу освіти.

Весь учнівський колектив живе за Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку. Для підтримання порядку і дисципліни в школі оформлено стенд «Права і обов’язки учнів». Перші години спілкування на початку навчального року присвячені вивченню чи повторенню Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку.

Спостереження, анкетування учнів, проведена діагностика рівня вихованості свідчать про відносно високий рівень вихованості учнів школи, поступову зміну ціннісних орієнтацій, зростання інтелектуальних та духовних потреб школярів. Зовнішні показники (зниження кількості правопорушень, відсутність у школі учнів, які перебувають на обліку , відсутність скарг жителів ) також свідчать про покращення ситуації. Це показник того, що система виховної роботи, яка діє в школі, достатньо ефективна.

7.Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

Важливу роль в наданні допомоги з вдосконалення навчально-виховного процесу відіграє шкільна бібліотека (бібліотекар Яковенко Т.В.). Художньо-методичний фонд шкільної бібліотеки становить 4510примірники, фонд підручників – 5925примірники. Бібліотеку відвідує 2о5 читачів. Шкільна бібліотека прищеплює любов до книги, виховує повсякденну потребу у читанні, в поповненні знань, отриманих на уроках, вчить самостійно працювати з книгою, підручником.

Бібліотека в 2016-2017навч. році працювала над проектом по темі: «Бібліотека—територія єдності та братерства України».

Мета проекту: зміцнювати почуття національної гордості учнів, вчити з великої кількості матеріалу відбирати найголовніше, формувати інформаційну компетентність та культуру читача, а також формувати у читачів позитивну мотивацію до читання та її практичної розробки. Виховувати національно-свідомих громадян-патріотів, здатних забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі. Виявляти любов до рідного краю, знати свій родовід, національні традиції, відчувати єдність, турботу про її охорону, захист, примноження багатств.

Шляхи реалізації:

-випуск щомісячних тематичних бібліотечних вісників (календар подій, дати, про цікаве…);

-літературні полиці ,присвячені до визначних подій рідного краю: «Україна-єдина країна», «Мир без насилля», «Ми нащадки козаків», «Права людини-права дитини», «СНІД-це не вирок», «Наша мова солов`їна» , «Київ-місто, де все починалось»…

-ознайомлення з новими надходженнями з літератури та періодичних видань(щорічна підписка для різного віку українських видань «Барвінок», «Пізнайко»);

-проведення бібліотечних уроків до основних дат держави: «Україна- моя країна», «Наша мова солов`їна», «Слава Україні—Героям слава», «Пам`яті Небесній сотні», «Голгофа України», «Минули навіки дні чорних негод», «Герої не вмирають»…

-патріотичні перерви: «Їх пам`ятає ненька Україна!», «МИ любимо нашу мову», «Партизанський рух України», «Читаємо про близьке та рідне», «Донька України», «Пам`ять голоду пам`ять серця», «Не проходь мимо».

-тематичні виставки «Згадаємо Шевченка», «Великий Каменяр», «Королева детективу», «Жінки України», «Козацькому роду нема переводу», «Оборона та визволення Києва», «74-річниця Бабиного Яру», «Серцем дужчаєм в скорботі. Чорнобиль.», «Їм у віках судилося безсмертя!».

-перегляд відеокліпів на тему «Бібліотека-територія єдності», «Ними пишається вся Україна», «Сльози Майдану», «А сотню вже зустріли небеса».

-популяризація історичних книг «Історія мого народу» в новому форматі «Bookcrossing».

-творча робота на перервах: «Вільні творять Майбутнє!», «Безсмертя», «Святому Миколаю», «Найдорожчій матусі», «Великдень на порозі», «Свято зі сльозами на очах».

-робота з батьками: зустрічі на батьківських зборах, залучення до акцій «Збережемо природу»(збір макулатури), «Подаруй книгу рідній бібліотеці», «Читаємо разом з дітьми».

8.Організація харчування та медичного забезпечення учнів

Відповідно до комплексних програм “Столична освіта”, “Нова доба освіти”, “Турбота”, “Здоров¢я” одним із пріоритетних напрямків діяльності школи є турбота про здоров¢я дітей та підлітків.

Для учнів 1 –4 класів працює ГПД, ігротека, обладнано ігровий майданчик у сквері біля школи. Одним із важливих питань є охорона життя і здоров’я учнів,створення безпечних умов навчання дітей. З метою збереження здоров’я та життя учнів в школі видано відповідні накази, це питання обговорювалося на нарадах при директорі, проводились позакласні заходи, які фіксувалися класними керівниками в класних журналах на сторінці “Додаткові заходи з ОБЖ.” Такими заходами протягом року були:

єдині дні безпеки життєдіяльності;

день Цивільної оборони в школі;

просвітницькі лекції для дівчаток;

спортивні свята, змагання та тиждень здоров’я.

Відповідно до навчального плану викладається фізична культура. Вчитель фізичної культури – Шмаглій В.В., вчитель вищої категорії, вчитель- методист. Заняття проводяться в спортивному залі, в теплу пору року – на спортивному майданчику. Учні школи беруть участь в спортивних змаганнях, Спартакіадах, які проводяться в районі.

Учні 1-11 класів у навчальні дні забезпечені гарячим харчуванням, яке здійснює громадське підприємство “Школяр”. Прийом їжі учнями організовано відповідно до графіка харчування. Частина учнів користується буфетною продукцією та обідами за кошти батьків. У відповідності до меню учні вживають м¢ясні, рибні, молочні продукти, овочі та фрукти. Якість харчування здійснюється інспектором з харчування, дієтичною сестрою Крочак А.О. та комісією з контролю за якістю харчування, яку очолює заступник директора з ВР Давиденко О.І. До складу комісії входять представники адміністрації, ПК, батьківського комітету, учнівського самоврядування. Приміщення харчоблоку та підсобні приміщення знаходяться в задовільному стані.

Гарячими обідами та сніданками забезпечені діти під опікою, вихованці ГПД, учні 1-4 кл.

9.Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій

Протягом року велика увага приділялася питанню охорони дитинства. В школі створено картотеку дітей , які потребують соціальної допомоги, призначено громадського інспектора з охорони дитинства - вчителя географії Григорову Н.Ю.

Протягом року ці діти перебувають під особливим контролем класних керівників, заступника директора з ВР, постійно вивчаються їхні житлові умови, їм надається допомога. Вони першочергово забезпечуються підручниками, шкільною формою, гарячим харчуванням, білетами на новорічні вистави, подарунками.

10.Діяльність органів учнівського самоврядування

Організація учнівського самоврядування «ЛІДЕР» СЗШ № 121 м. Києва - добровільне об’єднання учнів, утворене для всебічного розвитку, самореалізації; вироблення навичок співпраці, управління; підтримки та забезпечення прав учнів. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій.

Рада учнівського самоврядування була сформована з урахуванням побажань всіх класів школи з 5-го по 11-й. До її складу увійшли представники кожного з цих класів.

В раді працює 4 комісії: Комісія добрих та цікавих справ, Комісія дисципліни і порядку, Комісія дозвілля і спорту, Інформаційний центр (прес-центр).

Комісія добрих та цікавих справ Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР» приймала активну участь у проведенні свят. Члени комісії систематично допомагали людям похилого віку, ветеранам, поздоровляли їх зі святами, запрошували до школи на свята. Комісія всю свою роботу спрямовує на відродження народних традицій.

Комісія дисципліни та порядку Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР». Комісія спрямовувала свою роботу на підтримання належного порядку в приміщенні та на території шкільного подвір’я. Провела акцію "Школа - наш дім, ми-господарі в нім”. Члени комісії постійно контролюють чергування в школі, є найактивнішими ремонтниками приміщення школи влітку. Організація весь час працює над озелененням території шкільного подвір’я, доглядає шкільний сад, клумби, вирощують квіти.Комісія дисципліни систематично веде облік успішності і поведінки учнів, допомагає класним керівникам у проведенні класних годин. Комісія постійно проводить профілактичну роботу з учнями, які постійно пропускають уроки без поважних причин та запізнюються. Був проведений День самоврядування, де всі члени Ради прийняли активну участь і виявили себе справжніми господарями школи.Прийняли участь у зборі макулатури , були нагороджені грамотою, Члени комісії постійно працюють над озелененням класних кімнат і рекреацій, провели операції «Очисти місцеве джерело». Комісія всю свою роботу спрямувала на відродження народних традицій, Члени комісії брали активну участь у підготовці і проведенні свята «Масляна».

Комісія дозвілля та спорту Організації учнівського самоврядування «ЛІДЕР» активно працювала над впровадженням серед учнів здорового способу життя. Проводилось безліч спортивних змагань у школі з різних видів спорту, "Здоровятко”, "Волейбол зміст нашого життя”. Результатом роботи комісії є призові місця. Інформаційний центр (прес-центр) проводили випуск шкільної газети “Перерва”; випуск вісників “Шкільна форма,” “До школи запізнилися”. Були проведені виставки дитячих малюнків та газет до Дня вчителя, „ Увага! Діти на дорозі”, „Я - інспектор ДАІ”, „ Мальовнича моя Україна”, „Куріння – ворог здоров’ю»

Аналіз роботи показав, що робота самоврядування проводилась згідно з планом роботи учнівського самоврядування та планом навчально-виховної роботи школи. Робота самоврядування школи здійснювалась через організацію цікавого життя колективу. Мета і завдання учнівського самоврядування втілювались через різноманітні заходи: конкурси, інтелектуальні ігри тощо.

11.Діяльність батьківського комітет

Педагогічний колектив школи проводить роботу з батьками в двох напрямках: з колективом батьків та індивідуально. В школі проводяться загальні та класні збори батьків, колективні та групові консультації, бесіди, відвідування сімей учнів. Проходять родинні свята, святкування Дня Перемоги і Дня Матері. Проведено свята до Дня Козацтва та Покрови, до дня Святого Миколая, свято Масляної. Члени батьківського комітету брали участь у громадському проекті «П’єр де Кубертен- О спорт, ти-мир».

Адміністрація, учнівська рада та батьківський комітет проводять спільні рейди "Урок" та "Здоровий спосіб життя," випуск шкільної газети "Перерва". В школі працює спортивний клуб для учнів, батьків та вчителів школи, клуб передвихідного дня "Еврика."

У вересні і квітні проводилися спільні наради "трикутника" про виконання тристоронньої угоди по підготовці школи до нового навчального року. Голова батьківського комітету Самойліченко Л.В.) і голова учнівської ради "Лідер"(Сорокаліт В.), проведено загальношкільні батьківські збори та засідання батьківського комітету школи, брали участь у засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорі, засіданні ради профілактики. Силами членів учнівської ради і батьків робляться ремонти шкільних приміщень та кабінетів.

12.Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу

Рада школи, обрана пропорційно від педагогічного колективу, учнів 5-11 класів, батьків і громадськості, у своїй діяльності керувалася Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Статутом школи, Положенням про раду СЗШ №121 (голова ради - Гурська Г.К.). протягом навчального року рада школи спільно з адміністрацією розглядала усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів, а саме :

здійснювала контроль за виконанням плану роботи школи;

заслуховувала звіти голови, інформацію директора з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

вносила пропозиції щодо поліпшення позакласної та позашкільної роботи з учнями;

організовувала громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

вносила пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учнів і вчителів;

брала участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів ;

сприяла організації дозвілля та оздоровлення учнів і вчителів;

розглядала звернення вчителів, учнів та батьків з питань роботи школи.

13.Діяльність піклувальної ради

Піклувальна рада СЗШ №121 м. Києва була створена в 2003 році з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов для ефективної роботи школи. До складу ради входять представники законодавчої та виконавчої влади, органів самоорганізації населення, підприємці , шефи, батьки, директор школи, голова батьківського комітету. Голова ради - Галушко Олександр Васильович – директор ТОВ „Делікатес”, випускник школи.

Піклувальна рада керується Положенням про піклувальну раду школи і працює відповідно до плану роботи за напрямками:

фінансово-господарська діяльність;

інформаційна діяльність;

соціально-правовий захист учнів , батьків і вчителів;

охорона життя та безпека життєдіяльності;

знання;

дозвілля та культура;

співдружність та співробітництво.

Протягом навчального року проводилося 4 засідання піклувальної ради. На засіданнях розглядаються питання підготовки школи до нового навчального року; зміцнення матеріально–технічної та навчально-виробничої бази школи; про надання допомоги дітям пільгових категорій; зміцнення навчальної та культурно-спортивної бази школи ; матеріальне заохочення учнів і вчителів школи.

Завдяки сприянню піклувальної ради працівникам були надані матеріальна допомога та привітання до Дня працівника освіти, 8 Березня, відеокасети випускникам з нагоди вручення атестатів; проводилися традиційне свято в мікрорайоні “Совки” до Дня Перемоги, ремонт шкільних приміщень за кошти батьків.

14.Створення власної системи інформаційного збереження: шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі internet

В школі створено прес-центр , форми роботи якого були:

Шкільна газета, яка відтворювала шкільні проблеми, досягнення, свята, будні.

Фотогазета. Носить характер звіту про свята, конкурси, а також ілюструє різноманітні ситуації в школі.

Тематична газета(випускалася при проведенні предметних тижнів).

Сайт-школи- http:// sooll121.kiev.sch.in.ua

15.Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

У школі створена система внутрішнього контролю за виконанням навчальних планів і програм, рівня знань, умінь і навичок учнів. Адміністрацією школи разом головами МО двічі на рік здійснювався контроль за виконанням навчальних програм.

У 2016-2017 н.р. проведені фронтальні перевірки:

ПредметТема контролюТермін проведення, відповідаль-ний
Захист ВітчизниСтан якості та успішності з предмету «Захист Вітчизни»жовтеньДаценко Л.В.
Музичне мистецтвоСтан викладання та якість навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва в 1-11 класахлистопад Давиденко О.І.
Початкова школа Стан викладання та якість знань учнів з предмету літературне читання в 1-4 класахгруденьГалат Л.І.
ІсторіяСтан викладання та якість навчальних досягнень учнів 5-10 класів з історіїсічень Галат Л.І.
Трудове навчанняСтан викладання та якість навчальних досягнень з трудового навчаннялютийДавиденко О.І.
Українська моваСтан викладання та якість знань з української мови в 5-11 класахберезеньГалат Л.І.
ЕкономікаСтан викладання та якість знань з економіки в 11 класіквітеньДаценко Л.В.

У ході перевірки вивчалися такі питання: якість уроків вчителя, якість ЗУН учнів, виконання вчителем навчальних планів і програм, організація позакласної роботи з предмета. За результатами перевірки були видані відповідні накази по школі.

Систематично перевіряється ведення класних журналів. Особлива увага приділяється результатам тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів та контролю класними керівниками за відвідуванням учнями школи. Здійснюється також перевірка ведення учнівських щоденників, зошитів робочих та для контрольних робіт, журналів ГПД, індивідуальних та факультативних занять, гуртків, особових справ учнів та вчителів. Об’єктом контролю в школі є учні, тому особлива увага приділяється питанню охоплення учнів навчанням, відвідуванню. Протягом навчального року систематично проводяться адміністрацією школи рейди по перевірці наявності шкільної форми. Результати перевірки розглядаються на засіданнях МО, нарадах при директорі та засіданнях педагогічних рад.

Директор Л.Даценко

Кiлькiсть переглядiв: 449